Werkgevers

Bij De Brug focussen we op werk. Onze leerlingen doen veel praktijkervaring op tijdens de lessen op school en tijdens stages in de bovenbouw. Na de schoolperiode zorgen we ervoor dat al onze leerlingen succesvol uitstromen naar werk. Om ze optimaal te ondersteunen en te begeleiden, hebben we veel contact met bedrijven in onze omgeving. En we hebben ons eigen Stageteam: een team dat zich bezighoudt met stages, vacatures, werkgeverscontacten, uitstroom naar werk en het behouden van werk.

Wij komen graag in contact met bedrijven die onze leerlingen een stage- of arbeidsplaats kunnen bieden. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Stuurt u dan een email naar Dhr. Jacques van der Hee (jvanderhee@prodebrug.nl). U kunt ook vrijblijvend een telefonische afspraak maken met Dhr. Jacques van der Hee via telefoonnummer 0418-540394.