Wie zijn wij? Onze school

Samen een BRUG slaan naar de toekomst. Dat is waar De Brug, school voor Praktijkonderwijs voor staat. Niet voor niets is het logo van de school een brug: De praktijkschool wil een brug slaan tussen haar leerlingen en de maatschappij. Onze school bereidt leerlingen voor op het zelfstandig wonen, werken en een zinvolle vrije tijdsbesteding, oftewel: goed burgerschap.

De Brug is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen worden voorbereid op een directe instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de leerlingen zo zelfstandig mogelijk gemaakt, zodat zij in de samenleving voor zichzelf kunnen zorgen.

De Brug is een bijzondere school vanwege zijn kleinschaligheid. Op onze school zitten ongeveer 120 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte in het praktijkonderwijs is 14 leerlingen, waardoor er veel aandacht is voor iedereen. Ook krijgt elke leerling een eigen coach/mentor, met wie regelmatig gesprekken zijn. In die gesprekken wordt de leerling gecoacht op de competenties en vaardigheden, die belangrijk zijn voor stage of voor het zelfstandig functioneren. De leerling wordt dus intensief begeleid richting zijn of haar toekomst.