Wat willen wij? Onze visie

Wij willen graag een flexibele school zijn met adaptief onderwijs. Onderwijs waarbij de leerling centraal staat. Wij leveren maatwerk vanuit de gedachte dat onze leerlingen competenties het beste verwerven door contextrijk onderwijs.

Uitgangspunt is de praktijk en de theorie hierop afstemmen. Dan krijgen leeractiviteiten betekenis voor onze leerlingen en worden ze beter gemotiveerd. Daarbij focussen we ons niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden en talenten van de individuele leerling.