Waar staan wij voor? Onze missie

Het Praktijkonderwijs is sterk leerling gericht. Ons onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden en interesses van de leerling. De missie van het Praktijkonderwijs is: “toeleiding naar de arbeidsmarkt, zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijdsbesteding en sociale redzaamheid als lid van een gemeenschap”.

Daarbij streven we naar passend onderwijs, (onderwijs ‘op maat’) waarbij wij onze leerlingen voorbereiden op een overgang van school naar werk (of vervolgopleiding) en naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze samenleving.