Ziekmelding en verzuim

  1. Als uw zoon/dochter ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit ’s morgens door ouder(s)/verzorger(s) tussen 8.00 en 8.45 uur gemeld worden bij de administratie (0418-540394). Wanneer de leerling op een stagedag verzuimt, moet de leerling zélf het stagebedrijf bellen. De ouder/verzorger belt naar school.
  2. Bij afwezigheid zonder melding worden de ouders gebeld om te vragen waarom de betreffende leerling niet op school is.
  3. Spijbelen kan bestraft worden met het inleveren van vrije tijd op de vrije middag of na schooltijd.
  4. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt aan de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente gemeld en bij DUO. De leerplichtambtenaar heeft een preventief spreekuur op onze school. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. U als ouder/verzorger krijgt hiervoor ook een uitnodiging, zodat u bij het gesprek aanwezig kunt zijn.
  5. Probeer afspraken bij een dokter, tandarts, in het ziekenhuis of bij een orthodontist zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.
  6. De school heeft vanuit het Samenwerkingsverband een verzuimprotocol en routekaarten waarin staat beschreven hoe te handelen. Deze documenten vindt u bij downloads.