Ziekmelding en verzuim

  1. Als uw zoon/dochter ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit ’s morgens door ouder(s)/verzorger(s) tussen 8.00 en 8.45 uur gemeld worden bij de administratie (0418-540394).
  2. Bij afwezigheid zonder melding worden de ouders na 10.00 uur gebeld om te vragen waarom de betreffende leerling niet op school is.
  3. Spijbelen kan bestraft worden met het inleveren van vrije tijd op de vrije middag of na schooltijd.
  4. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt aan de ambtenaar van leerplichtzaken in de betreffende gemeente gemeld.
  5. Probeer afspraken bij een dokter, tandarts, in het ziekenhuis of bij een orthodontist zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.