Welbevinden

Elk schooljaar nemen wij bij onze leerlingen de Gezondheidsmonitor af. Afgelopen jaar is gebleken dat sinds de coronatijd onze leerlingen 49% minder weerbaar zijn. Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, lekker in hun vel zitten en een goed zelfbeeld hebben. Wij zijn van mening dat de leerlingen dan de grootste stappen in hun ontwikkeling kunnen maken. Daarom gaan we in schooljaar 2023/2024 extra aan de slag met het thema ‘welbevinden’. Dit doen we onder andere door onze leerlingen structureel en vaak, individueel en klassikaal te coachen. Onze docenten hebben zich afgelopen schooljaar allemaal geschoold om dit zo effectief mogelijk te doen. Daarnaast is er tijdens de grote pauze extra tijd voor ‘echt’ contact met elkaar. Er zijn verschillende activiteiten en challenges waaraan
de leerlingen deel kunnen nemen. Ook worden er op onze school verschillende trainingen aangeboden (bijv. Rots & Water en Weerbaarheidstraining), is er een schoolmaatschappelijk werker en een onderwijsondersteuner die de leerlingen extra hulp kunnen aanbieden. Leerlingen weten dat er op school ook vertrouwenspersonen zijn en dat ze daar terecht kunnen wanneer ze hun verhaal kwijt willen.


Voor vragen hierover kunt u terecht bij:

De gezonde school coördinatoren: 

De vertrouwenspersonen: