Verlofaanvraag

Verlof:

Volgens de leerplichtwet moeten ouders / verzorgers er voor zorgen dan hun kinderen naar school gaan. Extra verlof buiten de schoolvakanties om, is alleen mogelijk in bijzondere situaties. Over het algemeen kunt u er van uit gaan dat zaken waar u zelf verlof voor krijgt van een werkgever, bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, jubileum of doktersbezoek, ook voor uw kind gelden. In dit geval kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Deze beoordeelt of extra verlof gerechtvaardigd is aan de hand van de leerplichtregeling. Dit verlof dient minimaal 2 weken van tevoren (indien mogelijk), schriftelijk te worden aangevraagd; hiervoor kan een formulier worden gevraagd bij de directie of administratie. Alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsstukken.

Klik hier om de aanvraag verlofbrief te openen.