Schoolreglement / leerlingstatuut

Reglement voor de leerlingen 

  In de dagelijkse praktijk binnen de school, maar ook daar buiten, hebben we ons allemaal te houden aan een aantal afspraken. Ook houden we ons aan bepaalde waarden en normen. Voor de leerlingen is er daarom een gedrags- en kledingcode opgesteld zodat iedereen (leerlingen, docenten en ouders/verzorgers) weet welke afspraken er zijn gemaakt.

  Op onze school is de belangrijkste gedragsregel:
  We hebbe
  n respect voor elkaar en voor onze omgeving.

  Dat betekent:
  1. Wij zijn aardig tegen elkaar
  Geen ruzie maken, niet pesten, geen ongewenste aanrakingen, geen spullen afpakken.
  2. Wij praten problemen uit

  Als dat jezelf niet lukt, vraag dan of een docent je kan helpen.
  3. Wij zorgen voor een goede werksfeer

  Niet schreeuwen, rustig zijn in het gebouw en in de les.
  4. Wij houden ons aan de afspraken

  Op tijd zijn, geen spullen vergeten, geen grof taalgebruik.
  5. We hebben respect voor elkaar en onze omgeving

  Niet roken, geen rommel in en om het gebouw, niets stukmaken.

  Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor kleding:
  1. De kleding die je draagt, is fatsoenlijk

  Geen te diep uitgesneden blouses en truitjes.
  2. De kleding die je draagt, is respectvol

  Geen discriminerende of kwetsende teksten op kleding.
  3. Tijdens praktijklessen draag je de juiste werkkleding

  Kleding mag geen gevaar opleveren.

  Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor uiterlijke verzorging:
  1. Je ziet er netjes en verzorgd uit

  Geen lange nagels i.v.m. veiligheid en hygiëne.

  Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor voeding:
  1. De drankjes die je meeneemt, zijn gezond

  Geen energydrankjes, gekoeld water is verkrijgbaar in de kantine.
  2. Tijdens de ‘grote’ pauze verkoopt de school gezonde producten


  Hieronder nog wat praktische zaken:
  1. Je mag vanaf 8.05 uur op school aanwezig zijn. Je bent dan in de kantine of op het schoolplein.
  2. Wanneer je te laat komt, moet jij je melden bij de docent waar je te laat bent. Bij te laat komen zonder geldige reden moet je dezelfde dag de gemiste tijd inhalen.
  3. Waardevolle spullen leg je in je eigen kluisje, vooral tijdens een gymles en praktijklessen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of het verdwijnen van waardevolle spullen van de leerlingen. De directie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kluisjes te controleren.
  4. In de pauzes ben je in de kantine of ben je op het schoolplein.
  5. Het meebrengen naar het schoolterrein van vrienden of vriendinnen, die geen leerlingen van onze school zijn, is niet toegestaan.
  6. Tijdens lessen staat je mobiele telefoon uit en heb je de mobiele telefoon opgeborgen in de daarvoor bestemde telefoonhotels. Je mag alleen de mobiele telefoon gebruiken na toestemming van de docent.

  Meer informatie voor leerlingen staat in onze schoolgids en leerlingstatuut.