Schoolreglement / leerlingstatuut

Reglement voor de leerlingen (2020-2022)

In de dagelijkse praktijk binnen de school, maar ook daar buiten, hebben we ons allemaal te houden aan een aantal afspraken. Ook houden we ons aan bepaalde
waarden en normen. Voor de leerlingen is er daarom een gedrags- en kledingcode opgesteld zodat iedereen (leerlingen, docenten en ouders/verzorgers) weet welke
afspraken er zijn gemaakt.

Op onze school is de belangrijkste gedragsregel:
We hebbe
n respect voor elkaar en voor onze omgeving.

Dat betekent:
1. Wij zijn aardig tegen elkaar
Geen ruzie maken, niet pesten, geen ongewenste aanrakingen, geen spullen afpakken.
2. Wij praten problemen uit

Als dat jezelf niet lukt, vraag dan of een docent je kan helpen.
3. Wij zorgen voor een goede werksfeer

Niet schreeuwen, rustig zijn in het gebouw en in de les.
4. Wij houden ons aan de afspraken

Op tijd zijn, geen spullen vergeten, geen grof taalgebruik.
5. We hebben respect voor elkaar en onze omgeving

Niet roken, geen rommel in en om het gebouw, niets stukmaken.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor kleding:
1. De kleding die je draagt, is fatsoenlijk

Geen te diep uitgesneden blouses en truitjes.
2. De kleding die je draagt, is respectvol

Geen discriminerende of kwetsende teksten op kleding.
3. Tijdens praktijklessen draag je de juiste werkkleding

Kleding mag geen gevaar opleveren.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor uiterlijke verzorging:
1. Je ziet er netjes en verzorgd uit

Geen lange nagels i.v.m. veiligheid en hygiëne.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor voeding:
1. De drankjes die je meeneemt, zijn gezond

Geen energydrankjes, gekoeld water is verkrijgbaar in de kantine.
2. Tijdens de ‘grote’ pauze verkoopt de school gezonde producten


Hieronder nog wat praktische zaken:
1. Je mag vanaf 8.00 uur op school aanwezig zijn. Je bent dan in de kantine of op het schoolplein.
2. Wanneer je te laat komt, moet jij je melden bij de docent waar je te laat bent. Bij te laat komen zonder geldige reden moet je dezelfde dag de gemiste tijd inhalen.
3. Waardevolle spullen leg je in je eigen kluisje, vooral tijdens een gymles en praktijklessen. De school is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van waardevolle spullen van de leerlingen. De directie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kluisjes te controleren.
4. In de pauzes ben je in de kantine of ben je op het schoolplein.
5. Het meebrengen naar het schoolterrein van vrienden of vriendinnen, die geen leerlingen van onze school zijn, is niet toegestaan.
6. Tijdens theorielessen staat je mobiele telefoon uit en heb je de mobiele telefoon opgeborgen in de daarvoor bestemde telefoonhotels. Je mag alleen de mobiele telefoon gebruiken na toestemming van de docent.

Meer informatie voor leerlingen staat in onze schoolgids en leerlingenstatuut