Relaties en Seksualiteit

Op De Brug vinden wij het thema 'Relaties en Seksualiteit' erg belangrijk. We willen een veilige plek creëren voor de leerlingen waarin zij zichzelf kunnen zijn en leren hun eigen grenzen te bepalen. Het thema relaties en seksualiteit geeft hier handvatten voor. In het eerste leerjaar staan vooral het ontdekken en bewaken van je eigen grenzen centraal. Hoe draag je uit naar een ander wat je wel of niet wilt, hoe geeft je je grenzen aan, hoe leer je grenzen van een ander herkennen. Vanuit de methode ‘Je Lijf je Lief’ worden deze lessen ondersteund. In leerjaar 2 werken we met de methode ‘Lang leve de liefde’ waarin meer wordt ingezoomd op de lichamelijke verandering en welk onzekerheden dit met zich mee brengt. Ook hier worden het bepalen van grenzen en het durven uiten hiervan verder behandelt. Sinds dit jaar werken we met de herhalingsmodule ‘Lang leve de Liefde’ voor de derde jaars. Hierin wordt veel herhaling uit de eerste twee leerjaren samengevat en daarnaast is er nog ruimte voor de genderdiversiteit in de wereld, maar ook zeker in de klas en op school. Ieder heeft zijn eigen mening, je hoeft het er niet mee eens te zijn maar je hebt elkaar wel te respecteren. In de bovenbouw wordt het thema genderdiversiteit verder uitgebreid.

Naast deze lessen werken we in coachings-gesprekken met leerlingen 1 op 1, waarin we een veilige omgeving creëren voor leerlingen om zaken te delen of hulp te vragen. Leerlingen weten dat er op school ook vertrouwenspersonen zijn en dat ze daar terecht kunnen. Wij dragen met z’n allen zorg voor een veilig klimaat, waarin een ieder gerespecteerd wordt.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:

De gezonde school coördinatoren: 

De vertrouwenspersonen: