Presentis

Presentis is een digitaal leerlingvolg-, plan- en begeleidingssysteem voor en van de leerling. Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelproces. Ieder ontwikkelproces is daarom uniek. Presentis is ontwikkeld om er voor te zorgen dat de leerling, ouders en de docenten onderling op de hoogte zijn van alle facetten van het ontwikkelproces van de leerling.

De hoofdpersoon in Presentis is uiteraard de leerling zelf. De leerling houdt voor een groot gedeelte Presentis zelf bij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de algemene- en beroepscompetenties. Ook stagebeoordelingen, stageverslagen en belangrijke schooldocumenten, presentaties, foto’s en filmpjes worden bijgehouden door de leerling in Presentis. De mentor/coach heeft een begeleidende en controlerende rol.

Voor de professionele begeleiding en ondersteuning houden de docenten de ontwikkeling van de leerling bij in Presentis. U kunt hierbij denken aan beoordelingen, individuele ontwikkelingsplannen, ontwikkelgesprekken, huisbezoeken, interne leerlingenzorg.

Inloggen in Presentis:

U kunt inloggen op Presentis door de volgende link in de adresbalk van uw internetbrowser in te typen:

Link: https://prodebrug.presentis.nl/start

Gebruik wel één van de volgende internetbrowsers om Presentis goed te laten werken.

  1. Google Chrome
  2. Microsoft EDGE (Windows 10)
  3. Safari (Apple)

U kunt de vraag van de internetbrowser verwachten om het wachtwoord op te slaan. Doe dit niet i.v.m. de privacy en de juiste werking van Presentis.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt over Presentis, horen wij dat graag. U kunt dan contact leggen met Mevr. E. de Louw, edelouw@prodebrug.nl.