Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken die de leeromgeving kunnen beïnvloeden. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Bij andere besluiten wordt de MR om advies gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de vakantieregeling enz.

De MR heeft ook een signalerende functie en kan knelpunten voorleggen bij de schoolleiding. De MR is samengesteld uit twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers, namelijk: