Lestijden, onderwijstijd en lesuitval

De lestijden* binnen onze school zijn:

Les 1 (half lesuur)         08.20 – 08.45 uur

Les 2                             08.45 – 09.35 uur

Les 3                             09.35 – 10.25 uur

Pauze

Les 4                            10.40 – 11.30 uur

Les 5                            11.30 – 12.20 uur

Pauze (Pauzesport & Vrijetijdsbesteding)

Les 6                            12.50 – 13.40 uur

Les 7                            13.40 – 14.30 uur

Les 8                            14.30 – 15.20 uur

* Bij verkort lesrooster op maandag is er een aangepast rooster waarbij leerlingen na het 5e lesuur uit zijn.

Tijdens het eerste lesuur (half uur) staat coaching centraal. Dit kan groepscoaching, individuele coaching of driehoeksgesprekken zijn.

Leerlingen die arbeidstraining hebben (dinsdag en/of donderdag), blijven tot 16.00 uur op school.

In de onderbouw krijgen leerlingen minimaal 1000 uur (klokuren) per schooljaar les. In de bovenbouw wordt het aantal uren hoger door de stages die de leerlingen lopen. Stage is dus onderwijstijd. Naast stages en alle lessen op school, tellen we excursies, de grote pauze en individuele gesprekken ook als onderwijstijd. Bij ziekte worden lessen nagenoeg altijd vervangen door een collega. In het algemeen vallen op De Brug weinig of geen lessen uit.

Pauzesport & Vrijetijdsbesteding: Tijdens pauzes gaan we leerlingen structureel en gericht aanleren hoe ze zich dienen te gedragen en stimuleren we om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Elke grote pauze worden er sportactiviteiten en andere vrijetijdsbestedingen aangeboden. De grote pauze is 30 minuten, waarvan het eerste gedeelte bestaat uit de gezonde schoolkantine, samen lunchen en sociale contacten leggen (sociale competenties). Daarna zullen er diverse activiteiten aangeboden worden, die begeleid worden door medewerkers van de school en in samenwerking met Buurtzorg Jong.