Uitstroommogelijkheden en nazorg

Uitstroommogelijkheden:

Wij bereiden onze leerling voor op een directe instroom op de arbeidsmarkt. De uitstroommogelijkheden zijn:

 • Detail (werken in de winkel)
 • Horeca
 • Facilitaire dienstverlening
 • Groenonderhoud
 • Bloementeelt (werken in de kas)
 • Transport en Logistiek / Magazijn
 • Productiewerk
 • Grond- / Weg- / Waterbouw

Nazorg:

Nadat de leerling de school heeft verlaten, biedt De Brug nog twee jaar nazorg. Nazorg is er om een leerling te ondersteunen na uitstroom. Dit houdt in dat we per schooljaar minimaal twee keer contact zoeken. Het doel van deze naschoolse begeleiding is om onze oud-leerlingen, indien nodig, adviseren en te helpen bij hun loopbaan (werkplek of vervolgopleiding). Met nazorg willen wij deze leerlingen ondersteunen, zodat ze stevig in hun werksituatie blijven staan en/of hun vervolgopleiding goed kunnen afronden. Ook is de nazorg bedoeld om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief handelen). Wanneer er sprake is van uitval, willen wij z.s.m. die begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om hervatting van deelname in de maatschappij te bewerkstelligen. Oud-leerlingen kunnen altijd met vragen bij ons terecht.

Een aantal taken waaruit nazorg zou kunnen bestaan:

 • hulp bieden voor het behouden van een baan
 • begeleiding op de werkvloer (in samenwerking met het bedrijf)
 • aanmelden Participatiewet of anders bij Werkzaak en andere gemeenten
 • bemiddelen bij het zoeken naar een nieuwe baan of zoeken naar een andere opleiding
 • ondersteunen bij het inschrijven bij een andere opleiding
 • hulp bij het maken van een sollicitatiebrief en/of CV
 • voorbereiden op een sollicitatiegesprek
 • doorverwijzen naar een andere instantie
 • vraagbaak zijn
 • en nog veel meer…