Theorie- en praktijkvakken

Theorievakken:

Gelet op de mogelijkheden van de leerlingen betekent dat er vooral praktijk- en maatschappijgericht onderwijs wordt gegeven. De leerstof moet vooral functioneel zijn, dus goed bruikbaar in de situatie van alledag. De nadruk ligt op het praktisch handelen van de leerling. Leren door doen blijft een belangrijk uitgangspunt. Wij koppelen de overdracht van kennis (theorie) zoveel mogelijk aan het toepassen van die kennis in concrete situaties. De aangeboden theorievakken in de onderbouw zijn: Nederlands en Lezen, Rekenen en Wiskunde, Engels, Cultuur en Maatschappij, Sociale competenties en Informatiekunde. In de bovenbouw worden de vakken Nederlands en Lezen, Rekenen en Wiskunde, Engels en Burgerschap aangeboden.

Praktijkvakken:

In de basisfase staat het aanleren van basisvaardigheden centraal. Dit betekent dat leerlingen bij de praktijkvakken lessen aangeboden krijgen gericht op de basisvaardigheden, maar ook gericht op zelfredzaamheid. De volgende praktijkvakken worden gegeven:

 • hout
 • groen
 • metaal
 • koken
 • verzorging

Bekijk dit filmpje om een indruk te krijgen van het aanbod in de basisfase.

Tijdens de voorbereidende fase op stage gaan leerlingen starten met profielen. Dat betekent dat leerlingen praktijklessen krijgen passend bij het gekozen profiel. Daarmee vallen er dus ook richtingen af. Leerlingen mogen een keuze maken voor een tweetal profielen. Binnen De Brug worden 7 verschillende profielen aangeboden, namelijk:

 1. Detail & Retail
 2. Horeca
 3. Dienstverlening & Zorg
 4. Plant & Groene Ruimte
 5. Groene Leefomgeving & Techniek
 6. Metaal & Lassen
 7. Bouw, Wonen & Onderhoud

Vanaf de beroepsgerichte stage kiezen de leerlingen één profiel. Het profiel, die de leerling op school volgt, sluit zo nauw mogelijk aan bij deze stage.

Wilt u meer informatie over de profielen? Klik dan hier om naar de brochure te gaan.