Ondersteuningsprofiel

De Brug is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Meierij in Den Bosch.

Alle scholen binnen dit Samenwerkingsverband stellen zich ten doel om het onderwijs passend te maken voor alle leerlingen binnen de school. Om dit te realiseren, heeft elke school in principe een gelijke basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning. Dit wordt omschreven in het Onderwijsondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kunnen vanuit het Samenwerkingsverband nog andere vormen van ondersteuning ingezet worden om ervoor te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Het ondersteuningsaanbod wordt uitgedrukt in 3 niveaus:

Niveau 1: basis- en extra ondersteuning (= Ondersteuningsprofiel van een school)

Niveau 2: arrangementen

Niveau 3: zware ondersteuning (Speciaal Onderwijs)

Wilt u meer informatie over het Ondersteuningsprofiel van De Brug?

Meer informatie