Leerlingenzorg en begeleiding

De ontwikkeling van de leerling wordt nauwlettend gevolgd. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de leervorderingen, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het laatste is ook zeker van belang, omdat deze ontwikkeling mede bepalend is op welke wijze de leerling optimaal kan functioneren in de maatschappij.

Deze ontwikkeling wordt structureel gevolgd en besproken tijdens coachingsgesprekken (mentor/coach – leerling). De ontwikkelpunten krijgen binnen het coachingsgesprek een duidelijke plaats. In deze coachingsgesprekken zien we een relatie tussen: “Wat willen/kunnen we (leraar en leerling) en waar gaan we voor (plannen/doen)”. Het doel van coachingsgesprekken is de leerlingen te coachen/ begeleiden in hun ontwikkeling. Afspraken die in het coachingsgesprek gemaakt worden, worden doorgevoerd in het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van de betreffende leerling in Presentis (begeleidingssysteem van de leerling). Op deze manier zijn coachingsgesprekken een methode om onderwijs op maat te realiseren en leerlingen met recht op inspraak te betrekken bij hun eigen leertraject. Behalve coachingsgesprekken zijn er diverse overlegmomenten om de leerlingenzorg te borgen.