Doorstroommogelijkheden

Doorstromen naar VMBO

In samenwerking met het Cambium College biedt De Brug de PrO/vmbo klas. Deze klas, genaamd de PrO+ klas, is een traject dat erop gericht is om de leerling te laten instromen op het vmbo. In de PrO+ klas krijgt de leerling de theorievakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Engels op vmbo-niveau, maar wel met extra begeleiding en ondersteuning. Daarnaast worden de praktijkvakken van het Praktijkonderwijs gevolgd. Gaandeweg het traject wordt bekeken welke keuze het best gemaakt kan worden. De leerling stroomt door naar vmbo of naar Praktijkonderwijs. Voor het geven van het juiste advies wordt gekeken naar de resultaten van de leerling, huiswerkattitude, zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren.

Wilt u meer informatie over de PrO+ klas? Klik dan hier om naar de flyer te gaan.

Entree-onderwijs

De Brug heeft een samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor uit Tiel en AOC Wellant uit Houten. Leerlingen die gemotiveerd zijn voor de theorie en ook de mogelijkheden daarvoor hebben, kunnen op De Brug het Entree programma van het ROC / AOC gaan volgen en daarmee ook een erkend Entree-diploma (voorheen niveau 1 diploma ROC) behalen. Belangrijke vakken zijn: Nederlands, Rekenen, ICT-vaardigheden en Burgerschap. Maar ook de stage en de branchegerichte profielcursussen zijn belangrijke onderdelen.

De Entree-lessen worden op De Brug gegeven. Leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, starten in de klas B2 met het Entree-traject. Ze krijgen een jaar extra Entree-lessen (= Pre-Entree) als voorbereiding op het examenjaar in klas B3.