Arbeidstoeleiding en stage

Leerlingen van 15 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor stage als de leerlingen de vereiste basiscompetenties en werknemersvaardigheden beheersen. Om deze basiscompetenties en werknemersvaardigheden aan te leren of te trainen krijgen de leerlingen LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) en arbeidstraining. Dit gebeurt in de ‘voorbereidende fase naar stage’. We onderscheiden twee soorten arbeidstraining, namelijk intern en extern. Bij interne arbeidstraining worden vaardigheden en competenties geoefend en getraind op school door middel van een opgezette productielijn en/of werkzaamheden uit het bedrijfsleven. Bij externe arbeidstraining worden vaardigheden getraind en geoefend op een bedrijf of instelling onder begeleiding van een medewerker van onze school. Ook gaan de leerlingen in deze fase op werkweek. In deze week laten de leerlingen zien hoe het is gesteld met de competenties en vaardigheden. In deze voorbereidende fase naar stage wordt er ook een assessment afgenomen. Een assessment bestaat uit arbeidsproeven, beroepentest, sollicitatiegesprek en vragenlijsten.

Leerlingen komen pas in aanmerking voor stage indien bij bovenstaande voorwaarden (assessment, werkweek en arbeidstraining) is gebleken dat zij stagegeschikt zijn.

Als de leerlingen op stage gaan, starten ze met 2 dagen stage per week. Dit noemen wij de oriënterende stage. In overleg met de ouders en de leerling wordt een stageplaats gezocht. Een belangrijk doel van deze stage is de kennismaking met een werksituatie buiten school, inclusief andere tijden, personen en regels. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerling zijn voorkeur voor toekomstige werkzaamheden ontdekt en zicht krijgt op zijn talenten en mogelijkheden.

Als de leerlingen stage lopen bij bedrijven die aansluiten bij hun belangstelling en mogelijkheden gaan we de stage uitbreiden tot 3 dagen per week. Dat is een beroepsgerichte stage. Uiteindelijk moet deze stage uitmonden in een plaatsingsstage. Het branchegerichte profiel, die de leerling op school volgt, sluit zo nauw mogelijk aan bij deze stages. Aan het eind van een periode wordt bekeken of definitieve plaatsing mogelijk is, al dan niet met subsidiemogelijkheden voor het bedrijf.

We bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. We maken ze bewust van hun eigen verantwoordelijkheden, zodat ze zichzelf later goed kunt redden. Vanuit de school krijgen de leerlingen dan ook een stagebegeleider. De stagebegeleider begeleidt ze op een coachende manier, die recht doet aan hun mogelijkheden, op een manier waar zij zich goed bij voelen.

Zie ook het filmpje van Plameco.