Start schooljaar

Datum: 25 augustus 2020

Start schooljaar

Het nieuwe schooljaar gaat van start. Gelukkig kunnen alle leerlingen weer volledig naar school komen. We willen u met deze mail informeren over de regels en afspraken betreffende de Corona maatregelen die wij als school (moeten) gaan hanteren.

Oproep: houd je aan de afspraken

Als school volgen we de verplichte richtlijnen en geldende adviezen vanuit het RIVM. Het is van groot belang dat iedereen zich binnen de school houdt aan regels en afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

We vragen nadrukkelijk aan u als ouder(s)/verzorger(s) deze regels te bespreken met uw zoon en/of dochter en hen erop te wijzen zich hieraan te houden. Aanstaande woensdag (26 augustus) bespreken wij de afspraken en het belang daarvan uiteraard ook met de leerlingen.

Basisregels hygiëne en veiligheid

De volgende basisregels worden op onze school gehanteerd:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens enkele praktijklessen is de afstand van 1,5 meter niet altijd mogelijk en mag hier vanaf geweken worden.
 • We wassen (ten minste 20 seconden) en/of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We gebruiken papieren zakdoeken.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Op verschillende plaatsen binnen de school hangen posters met deze basisregels. Ook zorgen we als school ervoor dat er voldoende zeep, handgel, oppervlaktespray en papieren zakdoekjes aanwezig zijn.

Klachten en thuisblijfregels

Hieronder staat beschreven wanneer een leerling thuis van school dient te blijven:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
  • Neusverkoudheid.
  • Hoesten.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Bij verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Een leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de corona test een negatieve uitslag heeft.
 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op onze school. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling zal in overleg met de school (en externe deskundigen) gekeken worden hoe het onderwijs er voor de leerling uit moet komen zien.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op onze school. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling zal in overleg met de school (en externe deskundigen) gekeken worden hoe het onderwijs er voor de leerling uit moet komen zien.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD.
 • Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten testen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Positief getest op Covid-19

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook: https://lci.rivm.nl/leefregels

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Quarantaine

Ouder(s)/verzorger(s) die met hun kinderen naar een land gereisd zijn waar code oranje of rood geldt, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. U kind komt dan niet school. We verzoeken u om dit te melden aan de school.

Praktische informatie voor de leerlingen:

 • De leerlingen kunnen weer gebruik maken van kluisjes en de garderobe.
 • Leerlingen dienen bij binnenkomst in het lokaal de handen te wassen en zelf te tafel schoon te maken.
 • In het winkeltje worden er tijdens de grote pauze weer gezonde producten verkocht (broodjes, soep, etc.). Tijdens de bereiding en de verkoop van deze producten worden mondkapjes en handschoenen gebruikt.
 • In de keuken dienen leerlingen mondkapjes en handschoenen te gebruiken. De school zorgt voor deze materialen.
 • We adviseren leerlingen om tijdens de pauze (zo veel mogelijk) naar buiten te gaan.
 • Er worden geen looproutes meer gehanteerd. We vragen leerlingen om zelf te letten op de anderhalve meter afstand met volwassenen.
 • Stages kunnen starten, als de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.

Ventilatie:

In de media is er momenteel volop gesproken over de ventilatie van schoolgebouwen. We zullen de gestelde adviezen volgen door in de lokalen en kantine de ramen en deuren zo veel mogelijk open te zetten. Wij verzoeken alle leerlingen om met hun kledingkeuze hier rekening mee te houden en een warm kledingstuk als reserve in hun kluisje te leggen (zeker zodra de buitentemperatuur gaat dalen).

Oudercontacten:

Volgens het geldende protocol kunnen ouder(s)/verzorger(s) de school bezoeken. Er wordt echter dringend geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan. Daarom hebben we als school besloten het advies te volgen om oudercontacten zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden.

We hopen dat we iedereen middels deze mail voldoende op de hoogte hebben gebracht van de situatie bij de start van het schooljaar. Wanneer iedereen zich goed houdt aan de afspraken, zijn we in staat een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Op die manier kunnen we samen een goede en prettige start van het schooljaar maken.


Terug naar het nieuws overzicht