De Brug gaat weer volledig open

Datum: 03 juni 2021

De Brug gaat weer volledig open

Zoals bekend gemaakt in het nieuws moeten alle middelbare scholen op 7 juni weer volledig open zijn. We maken ons hierover wel zorgen en hebben scenario’s uitgewerkt. Gistermiddag hebben we een besluit genomen. De Brug gaat vanaf dinsdag 8 juni weer volledig open onder een aantal voorwaarden. Let op: maandag 7 juni is een organisatiedag. Deze dag was al gepland en dan zijn de leerlingen dus vrij.

Zorgen om gezondheid en veiligheid

We hebben echter ook grote zorgen. Zorgen die te maken hebben met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de leerlingen en ook de ouders van onze leerlingen. Zowel een grote groep medewerkers als een grote groep ouders is nog niet gevaccineerd.

School volledig open onder voorwaarden

We willen de belangen van het onderwijs én die van veiligheid en gezondheid op een goede manier dienen. Daarom willen we zo verantwoord mogelijk opengaan onder strikte voorwaarden en afspraken. Die leest u bij het volgende kopje. We hopen en verwachten dat iedereen zijn of haar best doet, zodat we zo verantwoord mogelijk open kunnen gaan en we goed onderwijs kunnen bieden en zorgen voor onze eigen gezondheid en die van een ander. Het gedrag van de leerling en die van de docent – van iedereen – is belangrijk om het te laten slagen.

Afspraken/ voorwaarden bij volledige opening

We verwachten van onze leerlingen en medewerkers:

  • 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar zij moeten wel afstand houden tot een medewerker. We vragen aan jullie als leerlingen en ouders: heb extra aandacht voor de 1,5 meter afstand-regel. Het is voor leerlingen soms moeilijk om de afstand te bewaren tot medewerkers, maar het is wel een voorwaarde om de school zo verantwoord mogelijk open te houden. Het is een opdracht van ons allemaal en we zijn samen verantwoordelijk. Bespreek de regels met elkaar en leef de regels na.

  • Zelftesten

Wanneer minimaal 50% van de medewerkers en leerlingen zelftesten afneemt en handelt naar de uitslag, dan is het risico op besmettingen gelijk aan het risico in de huidige situatie. We roepen dan ook iedereen op om zich twee keer per week thuis te testen. Het is vrijwillig, maar we hopen dat veel leerlingen en medewerkers dit willen doen. Het zelftesten is een belangrijke voorwaarde om open te gaan. Op korte termijn start er vanuit de overheid een bewustwordingscampagne over zelftesten via reguliere en sociale media. Nog belangrijker is het gesprek dat u en wij met uw kind op school voeren, en tot de zomervakantie blijven voeren, over de noodzaak van zelftesten. We moeten met elkaar doen wat we kunnen om onderwijs in een volle school voor alle leerlingen en medewerkers op verantwoorde wijze mogelijk te maken.

  • Hygiënevoorschriften, mondkapje en thuisblijfregels

De hygiënevoorschriften van het RIVM, zoals handen wassen, blijven gelden. Het dragen van een mondkapje is verplicht als je je verplaatst in het gebouw. Het mondkapje vervangt de hygiënemaatregelen niet. Ook de thuisblijfregels blijven van kracht. Dus bij klachten blijf je thuis en laat je je bij de GDD testen. Het is belangrijk dat we de richtlijnen van de RIVM en school naleven.

  • Besmettingen

Wanneer er besmettingen zijn, dan passen we de huidige maatregelen toe, zoals quarantaine en (risicogericht) testen. Als er besmettingen zijn, nemen we in overweging om die klas tijdelijk online onderwijs te bieden.

  • Ventilatie

We hebben aandacht voor ventilatie. Ramen en deuren worden opengezet om zo voldoende te kunnen ventileren.

Rooster

De leerlingen ontvangen van hun eigen mentor het rooster voor de aankomende weken. De keuzemiddag, ons Sport & Cultuur-project voor onderbouwleerlingen, kan helaas niet doorgaan en dus betekent dit een aanpassing in het rooster op de vrijdagen.

Tot slot

We zien graag alle leerlingen op dinsdag 8 juni weer op onze school. Laten we er de komende weken samen de schouders onder zetten. Snel genoeg daarna staat voor iedereen een welverdiende vakantie voor de deur.


Terug naar het nieuws overzicht