Hoe ziet het onderwijs er op De Brug uit tijdens deze lockdown?

Datum: 16 december 2020

Hoe ziet het onderwijs er op De Brug uit tijdens deze lockdown?

Zoals in het vorige nieuwsbericht aangekondigd, zouden we vandaag meer informatie geven. Hieronder staat beschreven op welke wijze De Brug het onderwijs vorm gaat geven van donderdag 17 december tot tenminste maandag 18 januari 2021. Praktijklessen worden op school gegeven en de theorielessen zullen online verzorgd worden. De Brug gaat dus gedeeltelijk dicht.


Praktijklessen op school en theorielessen online

De praktijklessen worden in kleine groepjes op school gegeven. Alleen voor examenkandidaten van het Entree-diploma worden de betreffende vakken op school gegeven. Alle andere theorielessen worden door de mentor verzorgd via Google Classroom. Een handleiding om in te loggen vindt u hier. Het is noodzakelijk dat de leerling gebruik maakt van een computer of laptop tijdens de theorielessen. Het rooster wordt vandaag door de mentor gemaild. Er zal rekening gehouden worden met de reistijd die nodig is tussen de lessen op school en thuis. Dit zal de mentor met de leerlingen bespreken.

Deurbeleid

De leerling mag 5 minuten voor aanvang van de les op het schoolplein komen. De deur gaat precies om (8.20 uur of 10.15 uur of 12.15 uur) open. We verwachten de leerling op tijd in de les. Vanwege beperkt aantal aanwezige docenten, is er daarna geen toezicht meer op de (gesloten) deur.

Kerstactiviteit

Op vrijdag 18 december is er een alternatief programma. Er zal om 10.00 uur een Kerstactiviteit verzorgd worden via Google Classroom, waarna de leerlingen kunnen genieten van de kerstvakantie. Op maandag 4 januari verwachten we de leerlingen weer (volgens rooster) in de online-lessen of bij de praktijklessen op school.

Stage:

Loopt de leerling stage en heeft hij/zij geen klachten volgens de richtlijnen van het RIVM (verkouden, hoesten of koorts), dan kan de stage gewoon doorgaan, mits dit past binnen de voorschriften van de overheid. Mochten bedrijven of instellingen ook sluiten, dan vervalt uiteraard ook de stage. Onze stagebegeleiders zullen in de aankomende dagen contact leggen met de leerlingen en bedrijven/instellingen om nadere afspraken te maken. Zijn er vragen of onduidelijkheden betreffende de stage, dan kan er contact gelegd worden met de stagebegeleider vanuit school.

Bereikbaarheid:

De mentor is en blijft in principe het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Mocht de leerilng ziek zijn en daardoor de online-lessen niet kunnen bijwonen, kan de ouder/verzorger dit aan de mentor van het kind laten weten (via de mail). Mocht u voor andere zaken de school nodig hebben, dan is de school dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur via 0418-540394.

Geplande activiteiten

  • Maandag 11 januari vervalt de studiedag! Dit betekent dat er volgens rooster lesgegeven wordt.
  • Voor de IOP-gesprekken in februari zal de mentor van uw kind een afspraak met u maken.

We wensen alle ouders/verzorgers en leerlingen veel sterkte toe in de aankomende weken. Let goed op elkaar en we hopen dat u in goede gezondheid blijft. Het team van De Brug wenst u ook fijne kerstdagen en een gezond 2021!


Terug naar het nieuws overzicht