Heropening van de school

Datum: 26 mei 2020

Heropening van de school

Zoals u wellicht al gehoord hebt, gaan de VO-scholen per 2 juni weer open. Dat geldt ook voor onze school. Alle VO-scholen hebben een protocol ontvangen, waaraan de school zich dient te houden. In onderstaand bericht brengen we u op de hoogte van allerlei zaken. Ook in de bijlage wordt nog nadere informatie gegeven.

Heropening van De Brug

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om onze school om te toveren tot de anderhalve meter school. We hebben looproutes gemaakt, klaslokalen anders ingericht, maatregelen getroffen voor de hygiëne en aangepaste roosters gemaakt.

We gaan lessen verzorgen met halve klassen. De groep leerlingen (klas) wordt dus in tweeën gedeeld. De ene helft van de groep krijgt lessen op school op maandagen en dinsdagen (6 lesuren per dag) en de andere helft krijgt op woensdagen en donderdagen lessen op school (6 lesuren per dag). De vrijdagen worden (nagenoeg) om en om afgewisseld, zodat iedereen dezelfde hoeveelheid lesdagen gaat krijgen. De dagen dat de leerlingen geen lessen op school hebben, kunnen ze met zelfstandig werk thuis aan de slag. Die dagen worden er dus geen online-lessen meer verzorgd of kan er ook geen beroep gedaan worden op docenten voor extra uitleg. De docenten geven namelijk dan les (aan de andere helft van de leerlingen).

De aanvangstijden verschillen om leerlingenaantallen te spreiden. Zo kan de anderhalve meter maatregel nageleefd worden.

Rooster:

Het rooster van uw kind wordt door de mentor gemaild. Hierin staat dan ook duidelijk hoe laat de eerste les van uw kind start. We verzoeken u om uw kind 5 minuten voor aanvang van de eerste les op school te laten komen. Niet eerder! In de mail van de mentor wordt ook duidelijk of uw kind in groep 1 zit (maandag en dinsdag lessen op school) of in groep 2 (woensdag en donderdag lessen op school). Op de vrijdagen is er een wisselrooster. In onderstaand schema kunt u zien op welke vrijdagen uw kind (groep 1 of groep 2) verwacht wordt.

Week 23

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 1 juni

Vrij

Vrij

Dinsdag 2 juni

school

thuis

Woensdag 3 juni

thuis

school

Donderdag 4 juni

thuis

school

Vrijdag 5 juni

school

thuis

Week 24

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 8 juni

school *

thuis

Dinsdag 9 juni

school

thuis

Woensdag 10 juni

thuis

school

Donderdag 11 juni

thuis

school

Vrijdag 12 juni

school

thuis

* verkort lesrooster, leerlingen zijn om 12 uur uit

Week 25

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 15 juni

school

thuis

Dinsdag 16 juni

school

thuis

Woensdag 17 juni

thuis

school

Donderdag 18 juni

thuis

school

Vrijdag 19 juni

thuis

school

Week 26

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 22 juni

school

thuis

Dinsdag 23 juni

school

thuis

Woensdag 24 juni

thuis

school

Donderdag 25 juni

thuis

school

Vrijdag 26 juni

thuis

school

Week 27

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 29 juni

school

thuis

Dinsdag 30 juni

school

thuis

Woensdag 1 juli

thuis

school

Donderdag 2 juli

thuis

school

Vrijdag 3 juli

school

thuis

Week 28

Dag

Groep 1

Groep 2

Maandag 6 juli

Vrij

vrij

Dinsdag 7 juli

school

thuis

Woensdag 8 juli

thuis

school

Donderdag 9 juli

thuis

thuis

Vrijdag 10 juli

vrij

vrij

Beide groepen hebben 13 dagen les op school!

Wanneer mag mijn kind niet naar school?

We dienen ons als school te houden aan de voorgeschreven regels van het RIVM. Dat betekent dat leerlingen alleen naar school mogen komen als ze geen klachten hebben. De precieze uitleg vindt u in de bijlage ‘veel gestelde vragen’.

Hygiëne:

We zullen als school zorgen voor de juiste hygiëne maatregelen. Bij binnenkomst op school en bij binnenkomst in alle lokalen dienen de leerlingen handspray/handgel te gebruiken. Ook dienen leerlingen zelf hun tafel en gereedschappen te reinigen (voor en na gebruik). In het kooklokaal dienen de leerlingen met handschoenen en mondkapjes te werken. Ook bij de lessen detail zullen de leerlingen handschoenen gebruiken. De school zorgt voor deze mondkapjes en handschoenen.

Kluisjes:

In het protocol staat beschreven staat de leerlingen geen kluisjes mogen gebruiken. Dit houdt in dat alle leerlingen hun boeken, werkschoenen en werkkleding mee naar school en weer mee naar huis dienen te nemen. Het is dus belangrijk dat leerlingen goed op hun rooster kijken, zodat ze de juiste spullen mee naar school nemen.

Vervoer:

Leerlingen, die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen, worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het Openbaar Vervoer (OV) en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.

Leerlingen, die buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen, worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken. Mocht het voor u een probleem zijn om uw kind te halen/brengen en kan uw kind niet op de fiets, dan horen we dat graag. We zullen dan samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Stage:

Per 2 juni mogen de leerlingen weer stage gaan lopen, waarbij de volgende richtlijnen gehanteerd worden:

- De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de leerling stage loopt, worden nageleefd door het stagebedrijf.

- Er binnen het stagebedrijf ook veilig gewerkt kan worden (volgens de richtlijnen van het RIVM) en de leerling, zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer, op locatie kan komen.

Inmiddels hebben alle stagebegeleiders contact gelegd met de stagebedrijven. De stagebegeleiders zullen ook contact leggen met de leerlingen om het aantal stagedagen af te stemmen.

Als u vragen hebt over stage, kunt u contact opnemen met de stagebegeleider van uw kind.

Examens

Voor (enkele) schoolverlaters worden op school nog praktijkexamens afgenomen. Deze leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging. Deze examens staan gepland op dinsdag 2 juni (in de middag). Na deze examen-dag, die een week vervroegd is, zijn de schoolverlaters (uit B3) vrij (geen les en stage meer). De uitnodiging voor de diploma-uitreiking volgt nog.

Oudergesprekken:

De IOP-gesprekken, zoals die gepland staan op de kalender, komen te vervallen. We gaan wel oudergesprekken voeren. In de week van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli worden de oudergesprekken online gevoerd. U en uw kind worden uitgenodigd in de online-omgeving door de mentor (en stagebegeleider). Tijdens dit gesprek krijgt uw kind te horen naar welke groep hij/zij gaat, naar welke fase en welk onderdeel (kinderboerderij, interne arbeidstraining, externe arbeidstraining of stage) uw kind gaat volgen.


Terug naar het nieuws overzicht