Heropening van de school vanaf 1 maart

Datum: 24 februari 2021

Heropening van de school vanaf 1 maart

Zoals u wellicht al gehoord hebt, mogen de VO-scholen per 1 maart weer (deels) open. Dat geldt ook voor onze school. Alle VO-scholen hebben een protocol ontvangen, waaraan de school zich dient te houden. In onderstaand bericht brengen we u op de hoogte van allerlei zaken. Ook in de bijlage wordt nog nadere informatie gegeven.

Heropening van De Brug

We zullen de aankomende dagen gebruiken om onze school om te toveren tot de anderhalve meter school. We zullen looproutes maken, klaslokalen anders inrichten, maatregelen treffen voor de hygiëne en aangepaste roosters maken.

We gaan lessen verzorgen met halve klassen. De groep leerlingen (klas) wordt dus in tweeën gedeeld. De ene helft van de groep krijgt lessen op school op maandagen en dinsdagen (6 lesuren per dag) en de andere helft krijgt op woensdagen en donderdagen lessen op school (6 lesuren per dag). De vrijdagen worden zo ingeroosterd dat de leerlingen dezelfde hoeveelheid lesdagen gaat krijgen. De dagen dat de leerlingen geen lessen op school hebben, kunnen ze met zelfstandig werk thuis aan de slag. Die dagen worden er dus geen online-lessen meer verzorgd. De docenten geven dan namelijk les (aan de andere helft van de leerlingen). Wel kunnen de leerlingen dagelijks een beroep doen op hun mentor voor extra uitleg tijdens bepaalde tijdsperiodes. De mentor zal aangeven welke tijden hij/zij beschikbaar is.

Rooster:

Het rooster van uw kind wordt door de mentor gemaild. Hierin staat dan ook duidelijk hoe laat de eerste les van uw kind start. We verzoeken u om uw kind 5 minuten voor aanvang van de eerste les op school te laten komen. Niet eerder! In de mail van de mentor wordt ook duidelijk of uw kind in groep 1 zit (maandag en dinsdag lessen op school) of in groep 2 (woensdag en donderdag lessen op school). Op de vrijdagen is er een wisselrooster. In onderstaand schema kunt u zien op welke vrijdagen uw kind (groep 1 of groep 2) verwacht wordt.

Dag

Groep 1

Groep 2

Vrijdag 5 maart

Op school

thuis

Vrijdag 12 maart

thuis

Op school

Vrijdag 19 maart

Op school

thuis

Vrijdag 26 maart

thuis

Op school

Vrijdag 2 april

Op school

thuis

Vrijdag 9 april

Op school

thuis

Vrijdag 16 april

thuis

Op school

Vrijdag 23 april

thuis

Op school

Leerachterstanden:

Om eventuele opgedane leerachterstanden aan te pakken, hebben we enkele collega’s ‘vrij’ gemaakt om extra instructies te gaan verzorgen voor deze leerlingen. Deze instructies zijn gericht op zowel de theorie- als de praktijkvakken. De mentoren zullen, in overleg met u, leerlingen hiervoor aanmelden.

Wanneer mag mijn kind niet naar school?

We dienen ons als school te houden aan de voorgeschreven regels van het RIVM. Dat betekent dat leerlingen alleen naar school mogen komen als ze geen klachten hebben. De precieze uitleg vindt u in de bijlage ‘veel gestelde vragen’.

Hygiëne:

We zullen als school zorgen voor de juiste hygiëne maatregelen. De mondkapjes blijven verplicht! Bij binnenkomst op school en bij binnenkomst in alle lokalen dienen de leerlingen handspray/handgel te gebruiken. Ook dienen leerlingen zelf hun tafel en gereedschappen te reinigen (voor en na gebruik).

Maandag 1 maart:

Aanstaande maandag waren alle leerlingen in de middag al vrij (verkort lesrooster). Nu zullen we deze hele dag gebruiken om de laatste voorbereidingen te treffen om de anderhalve meter school op dinsdag 2 maart te kunnen starten. Maandag 1 maart wordt ook gebruikt voor de inname van de uitgeleende Chromebooks. Dus: maandag 1 maart zijn de leerlingen de hele dag vrij! Met uitzondering van de examenleerlingen, zij zullen door de mentor hierover via de mail geïnformeerd worden.

Uitgeleende Chromebooks:

Tijdens de lockdown hebben vele leerlingen hun Chromebook in bruikleen thuis gebruikt. Nu de school weer open gaat, dienen de Chromebooks weer ingeleverd te worden op school. Dit dient aanstaande vrijdag (voor B1) en maandag 1 maart te gebeuren volgens onderstaand tijdschema. Het is de bedoeling dat zowel de ouder/verzorger als het kind naar school komen om te tekenen voor ‘terugbrengen’ op de bruikleenovereenkomst. We verzoeken u vriendelijk om u te houden aan de planning om ‘drukte’ te voorkomen.

Vrijdag 26 februari

Tijd

Klas

14.00 – 14.30

B1

Maandag 1 maart

Tijd

Klas

09.00 – 09.30

O1

09.30 – 10.00

PrO+

10.30 – 11.00

O2a

11.00 – 11.30

O2b

13.00 – 13.30

O3a

13.30 – 14.00

O3b

14.00 – 14.30

B2

14.30 – 15.00

B3

Op dinsdag 2 maart zal de anderhalve meter school weer starten!


Terug naar het nieuws overzicht