Harde lockdown; wat betekent dit voor onze school?

Datum: 19 december 2021

Harde lockdown; wat betekent dit voor onze school?

Het kabinet heeft een harde lockdown afgekondigd. Wat betekent dit voor onze school?

Geen lessen en stage

Er worden geen lessen gegeven in de week van maandag 20 t/m vrijdag 24 december. De leerlingen hebben dus een week extra vakantie. Ook hoeven leerlingen geen stage te lopen. We vragen stage-leerlingen om dit zelf aan het stagebedrijf te laten weten. De stagebegeleider vanuit school zal deze week ook contact leggen met het stagebedrijf.

Na 9 januari

De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari. Hoe het verder gaat na de kerstvakantie, vanaf 10 januari, is nog onzeker. Indien nodig zal de school hybride onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen dat leerlingen praktijkvakken op school gaan volgen en dat de theorielessen online verzorgd worden. Deze week gaat het team zich hierop voorbereiden. Hoe dit er precies uit gaat zien, laten we in de week van 3 januari horen. Leerlingen uit de B3, die het Entree-examen gaan afleggen, krijgen wel fysiek onderwijs op school.

Ophalen boeken en Chromebooks

Indien het nodig is om na de kerstvakantie online lessen te verzorgen, dienen de leerlingen hun boeken en Chromebook thuis te hebben. Daarom kunnen alle leerlingen op dinsdag 21 december, in tijdsblokken, hun boeken en Chromebook komen ophalen. Zie hiervoor onderstaand rooster. Let op: één van de ouder of verzorger dient mee te komen om de bruikleenovereenkomst voor de Chromebook te ondertekenen. Leerlingen krijgen dan tevens een korte uitleg over het werken met Google Classroom.

Rooster ophalen spullen:

O1: 09.00 uur

O1/PrO+: 09.30 uur

O2: 10.00 uur

O3a: 10.30 uur

O3b: 11.00 uur

B1: 11.30 uur

B2: 12.00 uur

B3: 12.30 uur (geldt alleen voor de niet-Entree-leerlingen)

Cruciale beroepen:

De school dient noodopvang te bieden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie. Indien dit voor u van toepassing is, kunt u dat laten weten aan mevrouw Emely de Louw (edelouw@prodebrug.nl).
Terug naar het nieuws overzicht