De Brug ontvangt het vignet 'Gezonde school'

Datum: 05 juli 2018

De Brug ontvangt het vignet 'Gezonde school'

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘bewegen en sport’. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen Lichamelijke Opvoeding (o.l.v. vakdocent), diverse sportdagen en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten tijdens ons Sport & Cultuurproject. Behalve kennismaking en oriëntatie op diverse sporten (en/of culturele activiteiten) staat dit project in het kader van vrijetijdsbesteding. Hiermee wil De Brug stimuleren dat de leerlingen, ook na het verlaten van de school, hun vrije tijd zinvol kunnen invullen. Voor dit project is een samenwerking gezocht met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders voor bewegen en sporten in en rondom de school. Het stimuleren van sport en bewegen kan ook leiden tot een beter schoolklimaat, minder schooluitval onder leerlingen en betere leer- en werkprestaties.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Terug naar het nieuws overzicht