De Brug is een Excellente School

Datum: 22 januari 2018

De Brug is een Excellente School

Onze school heeft vanmorgen het predicaat Excellent ontvangen van het Ministerie van Onderwijs. De bekendmaking vond plaats in aanwezigheid van alle leerkrachten en leerlingen die zich in de kantine verzameld hadden. Ook wethouder Simon Buwalda van de gemeente Zaltbommel was aanwezig. De bekendmaking is met gejuich en trots door de school ontvangen.

Voor het behalen van het predicaat Excellent dient niet alleen de algemene onderwijskwaliteit van de school goed op orde te zijn, maar moet de school ook onderscheidend zijn. Met andere woorden: Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.

Ons arbeidstoeleidingstraject (de voorbereiding op stage en werk) wordt door de jury gezien als een goede aanpak, die weloverwogen en beredeneerd leerlingen fasegewijs voorbereidt op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de naschoolse periode, in het bijzonder op het verrichten van arbeid. Het juryrapport van de inspectie was lovend. Klik hier voor het juryrapport.

Wij zijn heel erg trots op het team van De Brug, de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en ook onze stagebedrijven. Gezamenlijk hebben wij dit resultaat bereikt. Deelname aan het traject geeft energie en het predicaat is een compliment voor de medewerkers, stagebedrijven, de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). Het is voor ons een prachtige aanmoediging om het excellentieprofiel verder uit te bouwen.


Terug naar het nieuws overzicht