Coronavirus: update 31 maart

Datum: 31 maart 2020

Coronavirus: update 31 maart

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen over de laatste informatie rondom het coronavirus. Vandaag heeft onze minister president Mark Rutte aangekondigd dat de coronamaatregelen verlengd worden tot en met dinsdag 28 april.

Onderwijs op afstand:

Deze maatregel betekent dat het onderwijs op afstand zijn vervolg gaat krijgen op de wijze die wij nu als school ingezet hebben. Eigenlijk zijn dat 2 schoolweken extra, want op maandag 20 april start de meivakantie. Of de leerlingen na de meivakantie weer naar school kunnen, wordt later pas bekend gemaakt. Dat zullen we dus moeten afwachten. Stage was al gestopt en dit wordt dus voortgezet. Leerlingen gaan dus niet naar stage!

Uitslag van de enquête:

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. Ruim 60% van de ouder(s)/verzorger(s) heeft deze enquête ingevuld. De vele positieve reacties en complimenten doen ons goed! Ook hebben we enkele goede tips ontvangen. Het organiseren van lessen, die online aangeboden worden en waaraan leerlingen ter plekke kunnen deelnemen, worden ondertussen uitgeprobeerd. Op vaste momenten worden deze lessen gegeven. Dit zorgt voor een beter dagritme en structuur voor de leerlingen. Dat is voor onze leerlingen enorm belangrijk, zeker voor de onderbouwleerlingen.

Ook de leerlingen hebben nagenoeg allemaal de uitgezette enquête ingevuld. Met name het contact met de mentor en de snelheid waarmee de mentoren reageren wordt als zeer positief ervaren. Ook de afwisseling van de lessen (theoretische opdrachten en praktijkopdrachten) vinden de leerlingen prettig.

Bereikbaarheid:

De mentor is en blijft in principe het aanspreekpunt voor u en uw kind. Mocht u voor andere zaken de school nodig hebben, dan is de school dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur via 0418-540394.

We wensen u en uw kind veel sterkte toe in de aankomende weken. Let goed op elkaar en we hopen dat u in goede gezondheid blijft.


Terug naar het nieuws overzicht