Coronavirus: update 22 maart

Datum: 22 maart 2020

Coronavirus: update 22 maart

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen over de laatste informatie rondom het onderwijs van De Brug tijdens de coronacrisis.

Onderwijs op afstand:

De eerste week dat onze school gesloten is voor leerlingen zit erop. Wij zijn heel benieuwd hoe u en de leerlingen het onderwijs op afstand ervaren. We hebben daarom alle ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om een enquête in te vullen. Hiervoor hebben zij een mail ontvangen en konden zij via de link de enquête invullen. De leerlingen zullen deze dagen ook een enquête toegestuurd krijgen via de WhatsApp van de eigen mentor. De mening van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geeft ons weer ideeën om het onderwijs op afstand voor de komende weken, eventueel aan te passen.

Stage:

Op advies van de Rijksoverheid heeft De Brug besloten om de stages te gaan stoppen. De Rijksoverheid geeft inmiddels aan: ‘Bij de stages geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wij adviseren dan ook dringend om deze stages niet door te laten gaan.’ Inmiddels hebben de stagebegeleiders vanuit school contact gehad met de stageleerlingen en stagebedrijven om bovenstaande te bespreken.

We hebben verschillende positieve reacties ontvangen deze week en dat doet ons goed. Ook volgende week blijven we u op deze manier informeren als de situatie daarom vraagt.


Terug naar het nieuws overzicht