Coronavirus: update 18 mei

Datum: 18 mei 2020

Coronavirus: update 18 mei

Momenteel krijgen alle leerlingen nog online les. Vanaf 2 juni zullen de scholen weer open gaan. In deze mail krijgt u informatie over de anderhalve meter school en een aantal andere belangrijke zaken.

De anderhalve meter school

Als op 2 juni de school weer open mag, betekent dit niet dat we alle leerlingen tegelijkertijd kunnen opvangen. Door de anderhalve meter regel moeten we met kleinere groepen leerlingen in één lokaal lesgeven. Een combinatie van thuisonderwijs en onderwijs op school zal de (voorlopige) toekomst zijn. Het kabinet zal op 20 mei hierover nog meer duidelijkheid geven in de persconferentie. Op dit moment zijn we als school druk bezig met de voorbereidingen om onze school een anderhalve meter school te laten worden. Deze anderhalve meter school zal voor iedereen heel erg wennen zijn. Om uw kind hierop al voor te bereiden, adviseren wij om het filmpje in de volgende link samen met uw kind te bekijken. In grote lijnen geeft dit filmpje een aardig beeld, maar iedere school bepaalt zelf hoe ze het precies invullen. Het filmpje is te bekijken door op deze link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA&feature=youtu.be

Stage:

Vanaf 2 juni kunnen ook de stages weer opgestart worden. Onze stagebegeleiders zijn met de stagebedrijven al in gesprek om zicht te krijgen op de stagemogelijkheden. Verdere informatie hierover volgt nog.

Data:

De geplande organisatiedag van maandag 25 mei wordt doorgeschoven naar vrijdag 10 juli. Dit betekent dat de leerlingen op vrijdag 10 juli vrij zijn en op maandag 25 mei een ‘gewone’ online lesdag zullen krijgen volgens rooster. Ook de leerlingen voor de noodopvang worden op deze dag gewoon op school verwacht.

Activiteiten:

Zodra de school weer open gaat, zullen allerlei activiteiten niet door kunnen gaan door de anderhalve meter regel. Sommige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de excursiedag van 23 juni, zullen dus vervallen en andere activiteiten zullen we op een andere manier organiseren. We houden u hiervan op de hoogte. Indien u een vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald, voor excursies die niet zijn doorgegaan, dan wordt dat voor volgend schooljaar in mindering gebracht. Bij schoolverlaters wordt het betreffende bedrag teruggestort.

MR:

Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die de MR (Medezeggenschapsraad) van de school wil komen versterken. Heeft u interesse om mee te denken en mee te praten over het beleid van de school, dan horen we dat graag. U kunt bij interesse een mail sturen naar Mevr. Joanne van Doornmaal (jvandoornmaal@prodebrug.nl).

We zullen u, na 20 mei, weer verder op de hoogte brengen van onze anderhalve meter school. U krijgt dan ook te horen op welke dagen uw kind op school verwacht wordt en op welke dagen uw kind thuis aan de slag moet met het schoolwerk. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Terug naar het nieuws overzicht