Coronavirus: update 17 maart

Datum: 17 maart 2020

Coronavirus: update 17 maart

De overheid heeft op zondag 15 maart besloten om de scholen te sluiten t/m 6 april, maar het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Om dit te kunnen realiseren hebben wij met het team een aantal afspraken gemaakt om onderwijs op afstand vorm te kunnen geven.

Onderwijs op afstand:

De scholen zijn dicht, maar de school dient dus wel onderwijs te bieden aan de leerlingen. Na intern overleg hebben we hiervoor de volgende vorm gekozen. De mentoren zullen via WhatsApp een groepsapp aanmaken om vervolgens de lesstof en/of opdrachten met hun leerlingen te kunnen delen. De leerlingen dienen zowel theoretische als praktische opdrachten uit te voeren. In de App wordt ook duidelijk gemaakt hoe ze de uitgevoerde opdracht kunnen inleveren. De opdrachten/lesstof zal dagelijks (in de onderbouw) of wekelijks (in de bovenbouw) gecommuniceerd worden via de App. Mocht uw kind de opdracht of lesstof niet begrijpen en extra uitleg wensen, dan kan er contact gelegd worden met de mentor (via het videobellen in de WhatsApp). Alle informatie die naar de leerlingen gaat, wordt ook naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd, zodat u ook zicht hebt op wat er van uw kind verwacht wordt. Deze vorm van communiceren (via WhatsApp) is van tijdelijke aard en zal t/m 6 april van kracht zijn.

Individuele coaching:

Elke week zal de mentor middels videobellen in de WhatsApp persoonlijk contact leggen met uw kind om af te stemmen hoe het gaat en of het thuisonderwijs goed verloopt. Hiervoor wordt een rooster opgesteld en gecommuniceerd via de WhatsApp.

Stage:

Stage is een vorm van onderwijs op afstand. De stage kan gewoon doorgaan, mits uw kind geen klachten volgens de richtlijnen van het RIVM (verkouden, hoesten of koorts) heeft. Uiteraard dienen de voorschriften van het betreffende stagebedrijf in acht genomen te worden. Onze stagebegeleiders zullen deze week contact leggen met de leerlingen en bedrijven/instellingen om nadere afspraken te maken. Mochten bedrijven of instellingen ook sluiten, dan vervalt uiteraard ook de stage. Zijn er vragen of onduidelijkheden betreffende de stage, kan er contact gelegd worden met de stagebegeleider vanuit school.

Bereikbaar:

De mentor is in principe het aanspreekpunt voor u en uw kind. Mocht u voor andere zaken de school nodig hebben, dan is de school dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur via 0418-540394.


Terug naar het nieuws overzicht