Coronavirus: update 15 maart

Datum: 15 maart 2020

Coronavirus: update 15 maart

Scholen t/m 6 april dicht:

Zojuist heeft minister Slob bekend gemaakt dat de scholen voor de komende 3 weken, t/m 6 april, dicht zullen gaan. Er wordt er een uitzondering gemaakt voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werkzaam zijn in de vitale beroepen, zoals zorgpersoneel, politie en brandweer. Indien nodig en gewenst zullen wij voor deze leerlingen opvang regelen en kunnen zij naar school komen. Indien u hier gebruik van wilt maken, laat het onze school dan morgenochtend (maandag 16 maart) tussen 8.00 en 9.00 uur weten door te bellen met 0418-540394.

Stage:

Loopt u kind stage en heeft hij/zij geen klachten volgens de richtlijnen van het RIVM (verkouden, hoesten of koorts), dan kan de stage gewoon doorgaan, mits dit past binnen de voorschriften van het betreffende stagebedrijf. Onze stagebegeleiders zullen in de aankomende dagen contact leggen met de leerlingen en bedrijven/instellingen om nadere afspraken te maken. Mochten bedrijven of instellingen ook sluiten, dan vervalt uiteraard ook de stage. Zijn er vragen of onduidelijkheden betreffende de stage, kan er vanaf maandag 16 maart contact gelegd worden met de stagebegeleider vanuit school.

Onderwijs op afstand:

Onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel, die geen gezondheidsklachten hebben, komen gewoon naar school om enerzijds de leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen op te vangen en anderzijds ook om het onderwijs te begeleiden voor kinderen die thuis zitten. Hoe dit vorm gaat krijgen, zullen we u in de aankomende dagen laten weten. We zullen prioriteit geven aan de leerlingen, die examen dienen te doen voor het Entree. Deze leerlingen zullen zo spoedig mogelijk informatie krijgen, nadat wij met het ROC/AOC afstemming hebben kunnen vinden.


Terug naar het nieuws overzicht