Coronavirus: update 1 mei

Datum: 01 mei 2020

Coronavirus: update 1 mei

Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen over de laatste informatie rondom het coronavirus en de maatregelen voor scholen. Onze minister president Mark Rutte heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen voor het Voortgezet Onderwijs verlengd worden tot en met maandag 1 juni.

Onderwijs op afstand:

Deze maatregel betekent dat we doorgaan met het onderwijs op afstand. Op De Brug gaan we het onderwijs op afstand meer structuur geven door leerlingen volgens een rooster op vaste tijden online theorie- en praktijklessen te geven. Deze online lessen worden middels Microsoft Teams aangeboden. Leerlingen krijgen via de mail een link, waarmee ze in de online omgeving van Microsoft Teams terecht komen. De meeste leerlingen kennen dit al, omdat dit al voor de meivakantie uitgeprobeerd is. U ontvangt begin volgende week het rooster voor de online lessen. Dit rooster wordt gebruikt t/m 1 juni.

Opvang van leerlingen:

We gaan op De Brug een aantal leerlingen opvangen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen elke dag naar school komen. Op school volgen ze dan de online lessen en maken ze hun opdrachten. Deze leerlingen worden tussen 8.45 en 9.00 uur op school verwacht. De start van de eerste online les is om 9.00 uur. Na afloop van de laatste online les hebben deze leerlingen nog de tijd om hun opdrachten af te maken. Natuurlijk houden we er rekening mee dat leerlingen en docenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De ouder(s) / verzorger(s) van de betreffende leerlingen krijgen telefonisch bericht van de mentor voor verdere afspraken.

Ziekmelding:

Mocht uw kind ziek zijn en dus de online lessen niet kunnen volgen (thuis of bij de opvang op school), verzoeken wij u om dit de school te laten weten tussen 8.30 en 9.00 uur (tel. 0418-540394).

Stage:

Op advies van de Rijksoverheid heeft De Brug moeten besluiten om de stages te stoppen. Tot nader bericht van de Rijksoverheid gaan de leerlingen dus (nog steeds) geen stage lopen! Zodra hierin verandering komt, laten wij dat u (en de stagebedrijven) direct weten! Op oorspronkelijke stagedagen, krijgen de leerlingen geen online lessen aangeboden, maar kunnen zij op deze dagen werken aan de (al) uitgezette stageopdrachten. Ook kunnen de leerlingen op deze dagen de opdrachten maken, waarover ze tijdens de online-lessen uitleg hebben gekregen (werken aan hun planning).

Persoonlijk contact:

De mentoren blijven wekelijks contact houden met de leerlingen middels videobellen (WhatssApp of via Teams). De mentoren maken hiervoor een rooster en brengen uw kind op de hoogte op welke dag en tijdstip het persoonlijk contact zal plaatsvinden.

Data:

Hieronder staat nog meer informatie over de aankomende dagen:

  • Op maandag 4 mei hebben de leerlingen vrij. Dit is een organisatiedag voor het team (zoals ook vermeld op de schoolkalender).
  • Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Dit jaar is dit een landelijke vrije dag. De leerlingen hebben dus vrij.
  • Woensdag 6 mei: De leerlingen hebben allerlei materialen nodig om de komende weken hun (praktijk)opdrachten thuis te kunnen maken. Dit kunnen ze op woensdag 6 mei op school komen ophalen. We hebben hiervoor een rooster opgesteld, zodat niet iedereen tegelijkertijd op school is. Ook moeten sommige leerlingen nog boeken en ander lesmateriaal ophalen (bijv. voor de lessen Veilig op Stage). Graag zien wij uw kind op de tijden die op onderstaand rooster staan aangegeven. Geef uw kind de kluissleutels mee!
  • Op donderdag 7 mei starten alle online lessen volgens het rooster! Ook de opvang van leerlingen start op deze dag.
  • De informatieavond over profielkeuze en Entree-onderwijs op maandag 18 mei gaat niet door!
  • Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei: Hemelvaart (en de dag erna). De leerlingen zijn vrij!
  • Maandag 1 juni; 2e Pinksterdag. De leerlingen zijn vrij.

Het rooster van woensdag 6 mei:

Let op: kijk goed wanneer uw kind op school verwacht wordt om materialen op te halen. Het is belangrijk dat uw kind naar school komt op de tijden die aangegeven staan! De leerlingen hebben hun kluissleutels nodig!!

Tijd:

Leerlingen uit groep:

12.00 – 12.30 uur

B2B3

12.30 – 13.00 uur

B1B2

13.00 – 13.30 uur

O3B

13.30 – 14.00 uur

O3A

14.00 – 14.30 uur

O2

14.30 – 15.00 uur

PrO+

15.00 – 15.30 uur

O1B

15.30 – 16.00 uur

O1A

Eind mei krijgen we te horen van de minister president wat er na 1 juni gaat gebeuren met de scholen voor Voorgezet Onderwijs. Mochten de scholen na 1 juni weer (gedeeltelijk) open gaan, zal een combinatie van onderwijs op afstand en onderwijs op school tot de mogelijkheden behoren. De aankomende weken zullen wij bekijken hoe we het onderwijs dan op een goede en veilige manier kunnen gaan vormgeven. We zullen u weer informeren als hierover meer helderheid is.

We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nu wensen we u nog een fijne vakantie toe!


Terug naar het nieuws overzicht