Aanpassingen in geplande activiteiten

Datum: 06 november 2020

Aanpassingen in geplande activiteiten

Hierbij willen wij u informeren over een aantal geplande activiteiten die op een ander moment gepland gaan worden of afgezegd dienen te worden. Dit heeft alles te maken met de corona-crisis en de daarbij behorende RIVM-maatregelen.

DOE-dag:

Op woensdag 11 november staat er een DOE-dag gepland voor basisschoolleerlingen. Op deze ochtend waren onze eigen leerlingen vrij. Deze DOE-dag kan niet door gaan, maar we hebben besloten om deze dag te gebruiken voor een studiedag. Dit betekent dat onze eigen leerlingen daarom op woensdag 11 november de hele dag vrij zijn i.p.v. alleen de ochtend.

Inloopochtend voor ouder(s)/verzorger(s):

De geplande inloopochtend voor ouder(s)/verzorger(s) van woensdag 18 november gaat niet door. Deze ochtend was bedoeld om ouder(s)/verzorger(s) lessen van hun eigen kind bij te laten wonen om zo een beeld te krijgen hoe het reilt en zeilt op De Brug.

Schoolfotograaf

Ook hebben we de geplande bezoeken van de schoolfotograaf op maandag 23 november en woensdag 25 november af moeten zeggen. De schoolfoto’s zullen in het voorjaar gemaakt gaan worden. Hier krijgt u te zijner tijd informatie over.

Blokstageweek / Werkweek / Projectweek:

De blokstageweek van maandag 30 november t/m vrijdag 4 december zal gewoon door gaan. Alle stageleerlingen lopen deze week stage en komen dus niet naar school.

De werkweek (dinsdag 1 december t/m vrijdag 4 december) voor enkele leerlingen uit de voorbereidende fase naar stage zal dit jaar niet plaatsvinden in Heerlen. We bieden deze leerlingen wel een alternatief op school om toch zicht te krijgen op de doorgemaakte ontwikkeling van deze leerlingen. De leerlingen, die hieraan deel gaan nemen, krijgen hierover nog meer informatie.

De projectweek (maandag 30 november t/m vrijdag 4 december) voor alle onderbouwleerlingen, gaat gewoon door. Verder informatie volgt nog.

Kerstgala:

Helaas zal het kerstgala op donderdag 17 december niet door kunnen gaan. We vinden het niet verantwoord om met z’n grote groep samen een feest te vieren.

Contacten ouders - school:

Contacten met ouders proberen we zoveel mogelijk online te organiseren. Indien afspraken noodzakelijk op school moeten plaatsvinden plannen we dat na 15.00 uur.

We hopen dat er snel verandering komt in de corona-situatie, zodat we weer onze activiteiten doorgang kunnen geven.


Terug naar het nieuws overzicht