Nieuws

Omgaan met privacy-gevoelige persoonsgegevens

Datum: 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere onderwijsinstelling voldoen aan de nieuwe privacyregels, voortkomend uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Brug is transparant over wat we met persoonsgegevens doen en waarom we die gegevens nodig hebben. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders, verzorgers en collega’s te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen of terbeschikkingstelling.

Gezonde schoolkantine

Datum: 26 maart 2018

Op maandag 26 maart is het vignet 'Gezonde schoolkantine" uitgereikt aan de leerlingen B2/B3 met het profiel Detail & Retail. Deze leerlingen beheren op maandagen en dinsdagen de winkel binnen de school. De winkel, genaamd 'Het opkikkertje", voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines en verkoopt (bijna) alleen (zelfgemaakte) gezonde producten.

Leerlingen krijgen workshop graffiti spuiten

Datum: 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart mochten de leerlingen deelnemen aan de workshop 'graffiti spuiten'. Onder begeleiding van een graffiti-artist van de graffitifabriek mochten de leerlingen zelf aan de slag.

De leerlingen bezoeken de Tweede Kamer.

Datum: 01 maart 2018

In het kader van het thema democratie hebben we een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. De leerlingen hebben kennisgemaakt met een gemeenteraad, een speurtocht op het binnenhof gedaan en de Tweede Kamer gezien.

De Brug helpt bij de gezondheidsmarkt in Aalst.

Datum: 08 februari 2018

Onze school heeft geholpen bij de gezondheidsmarkt in Aalst. Onze horeca-leerlingen hebben gezonde hapjes klaargemaakt. Twee leerlingen van detail hebben deze hapjes verkocht op de gezondheidsmarkt (Zaltbommel Gezond) in Aalst.

Veel bezoekers op de Open Avond.

Datum: 27 januari 2018

Onze school had vrijdagavond de deuren geopend voor geïnteresseerde leerlingen van groep 7 en 8, ouder(s) / verzorger(s) en andere belangstellenden. De opkomst was enorm! Alle bezoekers werden feestelijk ontvangen.