Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs valt onder het reguliere voorgezet onderwijs. De school is voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. De leerlingen worden voorbereid op een directe instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de leerlingen zo zelfstandig mogelijk gemaakt, zodat zij in de samenleving voor zichzelf kunnen zorgen. Onze school bereidt leerlingen voor op zelfstandig wonen, werken en een zinvolle vrije tijdsbesteding, oftewel: goed burgerschap!

Een leerling komt in aanmerking voor het Praktijkonderwijs, indien:

  • het IQ tussen 55 en 80 ligt en
  • er leerachterstanden van meer dan 3 jaar zijn op twee vakken (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen) en/of
  • er specifieke sociaal-emotionele ontwikkelingsbehoeften zijn.