Open Avond

De Brug ontmoet ...

Op vrijdag 22 januari 2021 was De Brug voornemens haar deuren te openen om eenieder in de gelegenheid te brengen om een kijkje te nemen en te ervaren hoe het reilt en zeilt op De Brug. Door de lock-down kan deze avond niet doorgaan! Daarom komt er een online-meeting voor ouders/verzorgers. Deze online-meeting staat gepland op woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur. 

Tijdens deze online-meeting zal de school een beeld schetsen over de mogelijkheden die De Brug te bieden heeft. Ook wordt er allerlei informatie gegeven. Ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gebracht om vragen te stellen. 

De leerlingen worden op diezelfde dag in de gelegenheid gebracht om een kijkje te komen nemen op onze school door deel te nemen aan de DOE-dag. Meer informatie staat hier.

Aanmelden / aansluiten:

We vragen ouders/verzorgers om zich aan te melden voor de online-meeting. Dit kan door een mail te sturen naar Mevr. Marieke van de Water (mvandewater@prodebrug.nl) of gebruik deze QR-code om deel te nemen:We hopen u op 10 maart online te mogen begroeten!

Klik hier voor de foto's van de open avond van vorig schooljaar!