Doorstroommogelijkheden

Doorstromen naar VMBO

In samenwerking met het Cambium College biedt De Brug de PrO/vmbo brugklas. Deze klas, genaamd de PrO+ klas, is een traject dat erop gericht is om de leerling te laten instromen op het vmbo. In de PrO+ klas krijgt de leerling de theorievakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Engels op vmbo-niveau, maar wel met extra begeleiding en ondersteuning. Daarnaast worden de praktijkvakken van het Praktijkonderwijs gevolgd. Gaandeweg het traject wordt bekeken welke keuze het best gemaakt kan worden. De leerling stroomt door naar vmbo of naar Praktijkonderwijs. Voor het geven van het juiste advies wordt gekeken naar de resultaten van de leerling, huiswerkattitude, zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren.

Wilt u meer informatie over de PrO+ klas? Klik hier om naar de flyer te gaan.