Brugklastypen

Er zijn twee soorten brugklassen:

  • PrOklas
  • PrO+klas.

De PrOklas is een brugklas waarin leerlingen zitten die het (gehele) praktijkonderwijs zullen volgen.

De PrO+klas is in principe gericht op het doorstromen naar het VMBO. Klik hier voor meer informatie over de PrO+ klas.