Aanmelden

Ouder(s) / verzorger(s) melden op advies van (speciale) basisscholen of andere instellingen hun kind aan op De Brug. Nadat de basisschool alle benodigde informatie heeft aangeleverd, worden ouder(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek wordt met u gevoerd door de ondersteuningscoördinator en adjunct-directeur van De Brug. Er kunnen alleen leerlingen toegelaten worden met een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs. Deze wordt door het ACT (Advies Commissie Toewijzing) van het Samenwerkingsverband De Meierij VO afgegeven. Wij zullen als school deze Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Een leerling komt in aanmerking voor het Praktijkonderwijs, indien:

Het IQ tussen 55 en 80 ligt en er leerachterstanden zijn van meer dan 3 jaar op twee vakken (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen). Er kunnen specifieke sociaal-emotionele ontwikkelingsbehoeften zijn.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kan contact worden opgenomen met mevr. Martine Sietsema (msietsema@prodebrug.nl), ondersteuningscoördinator van De Brug. Aanmelden vóór 1 april 2024!! Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.