Zeer geslaagde DOE-dag voor leerlingen van groep 8

Datum: 10 november 2017

Zeer geslaagde DOE-dag voor leerlingen van groep 8

Op woensdag 8 november zijn de leerlingen van groep 8, met een mogelijk advies Praktijkonderwijs, naar De Brug gekomen voor een DOE-dag. De opkomst was groot! De leerlingen waren erg enthousiast. De leerlingen kregen een les praktische rekenen, een kookles en een les houtbewerking. Hierdoor hebben ze een goed beeld gekregen van de werkwijze en aanbod van onze praktijkschool. Deze realistische kennismaking met de praktijk helpt ze bij de studiekeuze!

Ook de ouder(s) / verzorger(s) waren uitgenodigd. Ze kregen informatie en een rondleiding door de gehele school. Daardoor hebben ook zij een beeld gekregen van de mogleijkeheden van De Brug.


Terug naar het nieuws overzicht