Thema Pesten

Datum: 20 maart 2017

Thema Pesten

In het kader van het Thema Pesten hebben de leerlingen van de onderbouw de film Spijt gekeken. De film is in verschillende stukjes gekeken en steeds in de klas besproken.
De leerlingen hebben gewerkt met het lespakket wat bij de film Spijt hoort. Op deze manier zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het thema pesten.
De leerlingen hebben geleerd wat de rollen van pesten zijn, hoe je het kunt voorkomen en hoe je elkaar kunt helpen.

Terug naar het nieuws overzicht