Insectenhotel

Datum: 06 januari 2017

Insectenhotel

Direct na de kerstvakantie wordt ons aanbod aan arbeidstrainingstrajecten uitgebreid. Naast het bestaande externe traject arbeidstraining, starten we ook met een intern traject arbeidstraining.

De interne arbeidstraining wordt iedere dinsdagmiddag georganiseerd op onze school van 12.15 tot 15.30 uur. In een praktijklokaal gaan we meerdere productielijnen opzetten waar leerlingen verschillende handelingen leren uitvoeren en zo samen een product maken. Alle leerlingen die in de "voorbereidende fase naar stage" zitten gaan vanaf januari wekelijks werken aan de ontwikkeling van competenties als bijvoorbeeld: samenwerken, vergroten werktempo en concentratie, regels en afspraken nakomen. De AT begeleider scoort wekelijks de prestaties en vorderingen van de betrokken leerlingen.

Het eerste product wat de school gaat maken is een insectenhotel. We werken op bestelling. Iedereen kan bij De Brug insectenhotelletjes bestellen. De kosten zijn € 2,50 per stuk. Heb je ook interesse? Vul dan ons contactformulier in.
Terug naar het nieuws overzicht